• [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
 

Aktiviteter

 

Velkommen til årsmøte,,,

Lydighetstreningen hver onsdag fra kl 19:00 på Stend.

Siste nytt

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb (BSBK) ble sti…

Velkommen til årsmøte,,,

BERGENS SELSKAP- OG BRUKSHUNDKLUBB. - …

BSBK utstilling 2020

BSBK UTSTILLINGEN 26. og 27. september 2020 AVLYST!

 

 

Hovedstyret besluttet mot en stemme å avlyse BSBK-utstillingen i september. Begrunnelsen er at

- Antall deltakere vil være begrenset til 200 med minsteavstand på 1 meter. Det er neppe mulig å arrangere utstillingen uten å bryte myndighetenes klare anbefalinger.

- Påbud om arrangementer uten publikum og servering for dommere og arrangørmannskap er lite tilfredsstillende for utstillingen, dommere og deltakere.

- Mannskap og vakter vil måtte økes betraktelig. Utføring av 1-meterspåbud og flokkoppløsning vil bli en utfordring for mange av hjelperne. Mange av de vanlige hjelperne er i risikosonen og vil neppe stille som mannskap på utstillingen.

- Klubben vil generelt måtte påta seg ansvar både juridisk og økonomisk i forhold til myndighetenes koronatiltak under stor risiko og som vi ikke kan ha kontroll over.

- Det synes ikke som om myndighetenes anbefalinger av betydning for vårt arrangement vil endres innen vår deadline for forberedelser.

 

 

Hilsen Hovedstyret BSBK